Zoek op deze website
 
Kerkdiensten
Alle diensten 
7 april
10:30 Huize "Hoogstaete"
9 april
19:30 Geleen, Ontmoetingskerk
10 april
19:30 Geleen, Ontmoetingskerk
11 april
22:00 Geleen, Ontmoetingskerk
Welkom!
 
  Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  
Video Irene Pluim 5 april
Kerkdiensten tot 1 juni afgelast
 
Vooralsnog zijn alle kerkdiensten tot 1 juni afgelast in verband met het coronavirus. Mocht de situatie veranderen en besloten worden dat wij voor die datum weer kerkdiensten kunnen houden, dan zullen wij u daar via onze Nieuwsbrief en via de websites zo snel mogelijk van op de hoogte brengen.   In de tussentijd verzorgt ds. Irene Pluim zondags een videoboodschap, die via een Nieuwsbrief wordt aangekondigd en via de websites is te zien. Als u de Nieuwsbrief nog niet ontvangt en toch op de hoogte wilt worden gebracht over de videoboodschap, dan kunt u een mailtje sturen naar scriba@pgs-g.nl.  
[Opgenomen op: 02-04-2020]
De Week Voor Pasen
 
In de week voor Pasen is er altijd bijzondere liturgie, die ons naar het hart van het christelijk geloof brengt. > Op de witte donderdag gedenken we hoe Jezus voor de laatste keer de maaltijd viert met zijn leerlingen. In die Pesach maaltijd ligt ook de verbondenheid naar de weg die het volk Israël gegaan is, van onderdrukking naar uittocht. > Daarna volgt Jezus gevangenneming, met alle reacties van omstanders, en de persoonlijke weg die hij daarin gaat. Op de goede vrijdag gaat het licht letterlijk uit. Jezus sterft aan het kruis. Er volgt een stille zaterdag, waarin de hoop uitgedoofd lijkt, maar er ook opnieuw licht gloort. Tot aan Pasen.. opstanding! Er is meer te zeggen over dood én leven.   In deze tijd kunnen we de stille week niet vieren zoals we dat gewend zijn; vierend, gedenkend, biddend en zingend met elkaar in de kerk. We kunnen wel op andere manieren met elkaar verbonden zijn in het geheim van Pasen. Juist ook nu. We bereiden een aantal (korte) vieringen voor, die we online met elkaar kunnen beleven. Net zoals de videoboodschappen van de afgelopen weken. Er zal (eigen) muziek zijn, symbool, beeld en stilte. In deze vieringen klinken ook fragmenten van teksten van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die 75 jaar geleden, op witte donderdag, terecht gesteld werd. De wanhoop én de hoop, het vertrouwen, klinken daarin beide door.   Gaat u mee onderweg, naar Pasen? Houdt u de website in de gaten voor meer informatie over deze vieringen.  
[Opgenomen op: 02-04-2020]
Om het niet te vergeten (4)
 
DE BLADEN “DE ZEVEN GEMEENTEN” VAN DE GEREFORMEERDE CLASSIS EN “NIEUWS” VAN DE HERVORMDE GEMEENTE GELEEN-OOST   In de twee vorige stukjes in het kader van “Om het niet te vergeten” kwamen aan de orde de regionale kerkbladen, die er in onze streek geweest zijn in de tijd dat er nog geen plaatselijke bladen waren. Anders dan ik in het februarinummer meldde, weet ik nu dat er in de jaren na Wereldoorlog II een blad “De Zeven Gemeenten” heeft bestaan, dat werd uitgegeven door de classis Maastricht van de Gereformeerde Kerken in Nederland.    Dit blad besloeg de toenmalige zeven Gereformeerde Kerken in Limburg, nl. in historische volgorde van vorming (“instituering”) die van Venlo, Heerlen, Treebeek, Maastricht, Roermond, Geleen en Sittard en moet dus zeker gelden als een van de diverse voorlopers van ons nieuwe blad “Onderweg”. Het blad zal bestaan hebben tot ca. 1974, want in dat jaar werd het “Kerkblad van de Gereformeerde Kerken Geleen en Sittard” opgericht. Op dat blad hoop ik later nog terug te komen. Helaas weet ik van het blad “De Zeven Gemeenten” verder niets. Hopelijk kan iemand in de gemeente hierop aanvulling geven. Ik wil me bij de verdere bespreking van de plaatselijke kerkbladen waar mogelijk aan de tijdsvolgorde houden. Daarom komt nu aan de orde het blad “Nieuws”, dat werd uitgegeven door de toenmalige Hervormde Gemeente Geleen-Oost. Ik maak daarbij dankbaar gebruik van de twee artikelen van Janny van der Laan-Jongsma en Adri van Bruchem-van Hoogdalem in de al eerder in deze serie genoemde feestbijlage “Kerknieuws veertig jaar” bij het Kerknieuws van 14 september 2006.   “Nieuws” is rond 1970 opgericht naar aanleiding van dezelfde omstandigheden als waaronder enkele jaren eerder het “Gemeentenieuws” in de Hervormde Gemeente Beek werd opgericht: de teloorgang van het provinciale blad “Hervormd Limburg” (zie het januarinummer van “Onderweg”). De Hervormde Gemeente Geleen-Oost omvatte het territoir van de toenmalige burgerlijke gemeente Geleen ten Oosten van de spoorlijn Sittard-Maastricht plus het Geleense Mauritspark en het Schinnense dorp Sweikhuizen. Aan de Parklaan te Geleen stond de Kruiskerk. De rest van Geleen ten westen van de spoorlijn vormde toen met Urmond samen de Hervormde Gemeente Urmond/Geleen-West met een eigen kerkgebouw, de Tunnelkerk aan de Tunnelstraat. Net als in Beek, was er in de gemeente Geleen-Oost naar aanleiding van de sluiting van de kolenmijn Maurits met de bijbehorende cokesfabrieken een gespreksgroep opgericht om na te denken hoe om te gaan met de inkrimping van de gemeente door het vertrek van veel ex-mijnwerkers en beambten. In Geleen-Oost heette deze gespreksgroep “Kerk 2000” en had als leden o.a. Heleen en Ruud Steen, Tonny en Johan Meij en Adri en Jan van Bruchem. Ook net als in Beek, was een van de uitkomsten van het overleg het voorstel om een eigen kerkblad op te richten. Nog eens net als in Beek, waren de predikant (ds. Heins) en de kerkenraad eerst niet erg enthousiast. De groep gemeenteleden zette echter door en (naar ik aanneem) half 1971 verscheen het eerste nummer van “Nieuws”. De redactie bestond uit Piet Meij, mevrouw Weijdema en Adri van Bruchem. Adri deed het type- en stencilwerk op even gebrekkige apparatuur als in Beek. Het resultaat waren stencils met twee bladzijden A5 naast elkaar, die Adri mocht afdraaien op de stencilmachine van het kantoor van het Hervormd Jongerenwerk in Limburg te Sittard. Daarvoor moest zij naar Sittard fietsen en in haar eentje op een donker kantoor een vaak haperende stencilmachine bedienen. Vaak kwam zij terug met haar handen onder de stencilinkt. Na gedane arbeid mocht zij terugfietsen naar Geleen met grote stapels onder de snelbinders. Zij vond een en ander niet altijd leuk, maar heeft het werk met enthousiasme gedaan tot aan haar vertrek uit de gemeente in 1974. Voor de omslag werd drukkerij Elma aangetrokken. De redactieleden fietsten heel Geleen rond om advertenties te werven om een en ander betaalbaar te houden. In de Kruiskerk zorgde een groep gepensioneerde heren o.l.v. de heer Van Golberdinge voor wat tegenwoordig de Vouwploeg van “Onderweg” doet: stapelen, verzamelen, vouwen en postklaar maken. Er waren zo’n 400 adressen; alle gemeenteleden kregen het blad gratis. Het blad verscheen iedere twee weken. Om een idee van de inhoud te krijgen, hierna wat knipsels uit “Nieuws” door de jaren heen (met dank aan Janny van der Laan): Nieuw Liedboek, februari 1973. In mei aanstaande zal het nieuwe Liedboek voor de kerken verschijnen wat in nagenoeg alle protestantse kerken gebruikt zal worden. Hiermee is dan een eind gekomen aan alle blauwe, groene en rode bundels en wat voor kleuren er nog meer in omloop waren… Andere tijden! N.C.V.B. Maandag 19 februari, om 8 uur: Jaarvergadering, met het showen van door de leden zelfgemaakte kleding…  Doopzitting Gelegenheid tot bediening van de heilige doop bestaat er in de eredienst van zondagmorgen 4 februari. In verband hiermee is de doopaangifte op vrijdagavond 26 januari a.s. in de consistorie. Willen de doopouders hun trouwboekje meebrengen? Kerkappèl  Wie trekt aan de bel? ….. Kerkappèl Als U fors wilt geven, Kan de kerk blijven leven Met een hartelijke groet vanuit de pastorie. Uw G.A. Odé De Ring (werd gevormd door de hervormde predikanten in Limburg). Met de bevestiging van kandidaat G.H.M. Röhling in de Tunnelkerk en zijn komst in Beek als predikant is de Ring weer heel… Met regelmaat zijn er gemeenschappelijke diensten in het kader van het samenwerkingsproces Hervormd/Gereformeerd. Zo ook in april 1975: a.s. weekend worden de Hervormd-Gereformeerde diensten in de Hervormde kerkgebouwen in de regio gehouden. Hier gaat dan voor ds. Röhling uit Beek. Ds. Vogel is gevraagd voor de zaterdagavonddienst in de Tunnelkerk en zelf (Odé) zal ik op zondagmorgen de diensten leiden in resp. Urmond en Beek. Gezinsdienst 1976. Zondag 13 november is er in de Kruiskerk een gezinsdienst.  We komen bijeen samen met de zondagschoolkinderen van de Molukse Evangelische Kerk. De kinderen zingen liederen in het Maleis en een paar liederen in het Nederlands met de kinderen van Kiveva (kinderen van één Vader). Mevrouw Pattienasarany verzorgt een deel van de dienst. Enkele van “onze” kinderen vertolken de gedachte “over grenzen heen”, het onderwerp van deze zendingsdienst. “Nieuws” heeft bestaan tot maart 1983, toen het opging in het nieuwe gezamenlijke blad “Kerknieuws” van de Hervormde gemeenten Beek, Urmond/Geleen-West en Geleen-Oost en de Gereformeerde kerken van Geleen en Sittard. Wim Hoogstraten, Urmond 22-03-2020  
[Opgenomen op: 02-04-2020]
De Kerk Daar Zit Muziek In
 
Eens in de twee jaar organiseren we een Kerktuintreffen in de Ontmoetingskerk. Dit jaar is het weer zover. En wel op zondag 7 juni a.s. Eerst komen bij elkaar in de kerkdienst en aansluitend vindt het Kerktuintreffen plaats.  In de dienst wordt feestelijk aandacht besteed aan het orgel dat 25 jaar in gebruik is. Na de dienst drinken we koffie/thee met iets lekkers erbij in de Herberg en bij mooi weer maken we graag gebruik van de kerktuin. Er is volop de tijd om elkaar te ontmoeten en bij te praten. We gebruiken met elkaar een lichte lunch en ronden om 14.00 uur het samenzijn af. Voor de lunch kunt u zich opgeven bij:   Betty Dijkstra e-mail:      han.betty.dijkstra@hetnet.nl Riet Krijgsman e-mail:        riet.krijgsman@ziggo.nl Ook kunt u zich inschrijven op de intekenlijsten die met een poster in beide kerken komen te hangen. We hopen op een fijn samenzijn op 7 juni.  Namens het pastorale team, Riet Krijgsman en Betty Dijkstra  
[Opgenomen op: 02-04-2020]
Verslag Oecumenische dienst 4 maart
 
VERSLAG VAN DE EERSTE  EN TEVENS ENIGE OECUMENISCHE VESPER IN DE 40-DAGENTIJD   De oecumenische vespers in de 40-dagen tijd worden doorgaans goed bezocht. Woensdag 4 maart zelfs door 32 mensen.  Deze vond plaats in de Johanneskerk en werd zowel bezocht door mensen van de parochie Vrangendael als van de protestantse kerk van Sittard en Geleen. Het thema voor dit jaar is: Sta op.   In de korte viering werden we aan het denken gezet over wat het woord ‘woestijn’ bij ons oproept. Zowel letterlijk: droogte, hitte, zand en rotsen maar ook bijzondere planten en dieren die het in deze extreme omstandigheden volhouden, als figuurlijk: Een zware periode in je leven. Uitzichtloos voortploeteren en geestelijk dorst en hongerlijden. Denk aan Jezus die beproevingen moet ondergaan in de woestijn. Uit zo’n situatie worden we opgeroepen om op te staan. Vol te houden en op God te vertrouwen. Na de viering aten we samen een sobere maaltijd en konden we nog wat napraten.  Ook in deze tijd hebben we met een beproeving te maken. Het thema “Sta op” is dan ook zeer toepasselijk. We moeten zeker niet bij de pakken neer zitten. Gelukkig melden zich heel veel vrijwilligers en doen mensen hun uiterste best om er te zijn voor elkaar.Iet den Boer  
[Opgenomen op: 02-04-2020]
Orgel Beek te koop
 
Direct na  de verkoop van de pastorie en de kerk in Beek hebben we ons beraden over de herbestemming van het historische “de Rijckere” orgel uit 1776. We hebben weliswaar tot september 2023 de tijd om het orgel te verkopen -tot zolang hebben we het recht om kerkdiensten in Beek te houden- maar voorzien werd dat het een kwestie van lange adem zou worden om een geschikte herbestemming te vinden voor het orgel.   Er is nog één De Rijckere orgel bekend, namelijk in de Oostkerk te Middelburg; met recht kan dus gesproken worden van een uniek exemplaar in Beek. Er zijn verschillende publicaties over ons orgel verschenen waarin het wordt geroemd om het uitstekend bewaarde Vlaamse karakter.  Echter, het orgel is een rijksmonument en dat kun je niet zomaar op Marktplaats verkopen zoals in 2017 wél met het Verschuren orgel uit het Koetshuis is gelukt.  Er is allereerst een positief advies nodig van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en die wordt uitsluitend verkregen als het orgel weer in een Rijksmonument wordt ingebouwd. Met dit positief advies kun je bij de burgerlijke gemeente toestemming vragen om het erfgoed te verkopen. Naast de burgerlijke gemeente is uiteraard ook instemming van onze kerkenraad vereist. Tenslotte moet ook nog eens het CCBB (Classicale College Behandeling Beheerszaken) toestemming verlenen. Lukt herplaatsing in een rijksmonument niet dan dient het orgel ontmanteld en onder goed geconditioneerde omstandigheden opgeslagen te worden.  Het orgel in het kerkje in Beek achterlaten is een weinig aantrekkelijke optie. We zijn begonnen met het benaderen van orgelkenners uit onze regio. Daarnaast werden we ook zelf benaderd door een geïnteresseerde gemeente eveneens uit de regio. Echter, deze eerste reacties liepen op niets uit waarop we besloten om het orgel op de Orgelbank van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer te plaatsen. Daarnaast hebben we een gecertificeerd orgeltaxateur een taxatie van het orgel laten doen om de marktwaarde te bepalen. Zo’n rapport is ook vereist door het CCBB. Gezien het grote aanbod van kerken die dicht gaan en orgels aanbieden viel de getaxeerde marktwaarde tegen. Er kwam zo’n 10-tal reacties op de advertentie, sommigen uit het buitenland en andere uit Nederland, waarvan enkele in de doelgroep van rijksmonumenten. Vaak waren de reacties erop uit om het orgel gratis te herplaatsen en beriep men zich op het maken van aanzienlijke kosten voor ontmanteling, wederopbouw en achterstallig onderhoud. We zijn inmiddels met één partij concreet in gesprek, namelijk de hiervoor speciaal opgerichte Stichting De Rijckere-orgel 1776 in Middelburg. Deze stichting is door 3 enthousiaste organisten opgericht om ons De Rijckere orgel naar Middelburg te halen en wel naar de St Augustinus kerk, op loopafstand van zijn grote boer in de Oostkerk. Op “Orgelmuziek Middelburg” kunt u meer lezen over dit project. Wij als CvK denken dat dit een uitstekende herbestemming zal worden voor ons De Rijckere orgel en wensen de initiatiefnemers veel succes met het werven van de benodigde fondsen. Eddy Roerdink  
[Opgenomen op: 02-04-2020]
Trauma hulp Boko Haram
 
TRAUMAHULP VOOR SLACHTOFFERS BOKO HARAM IN NIGERIA In het noordoosten van Nigeria lijdt de bevolking onder geweld van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Ze roven, moorden en branden hele dorpen plat. Plotseling zijn mensen alles kwijt. Joseph vertelt: “Ik kon lang niet meer spreken en dacht alleen aan wraak. Mijn trauma was als een ziekte die mijn hele leven bepaalde.” Nigeriaanse kerken helpen slachtoffers samen huilen, bidden, pijn delen en accepteren. Zo nodig verwijst men door naar psychiaters. Joseph heeft er baat bij: “Ik leer vrijkomen van mijn pijn en wraak. Soms kan ik weer even gelukkig zijn.” Geef via de collecte meer slachtoffers van geweld kans hun trauma’s te verwerken. Zondag 3 mei staat in het teken van dit project. U kunt uw bijdrage overmaken via: •NL72INGB0001062620 t.n.v. Raad voor ZWO Prot Gemeente Geleen Beek Urmond o.v.v. Nigeria of •NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Nigeria.  Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria.  
[Opgenomen op: 02-04-2020]
Braille bijbelboeken
 
NBG-NIEUWS: BRAILLE-BIJBELBOEKEN VOOR GHANA Zelf in de Bijbel kunnen lezen is een ervaring die veel blinden en slechtzienden in Ghana niet kennen. Daar wil het NBG met hulp van de leden van de Bijbel per Maand-Club verandering in brengen. Met de bijdrage vanuit dit speciale NBG-fonds kunnen we in Ghana brailleboeken met Bijbelse verhalen uitdelen. Een tastbaar geschenk. Het Afrikaanse land Ghana kent veel blinden en slechtzienden. Dat komt door een combinatie van armoede, slechte hygiëne en gebrekkige medische zorg. Meer nog dan in Nederland is het voor deze mensen moeilijk om mee te doen aan het normale leven. ‘Zelfs in de kerk voelen ze zich vaak buitengesloten’, zegt Charles Adu-Twumasi van het Ghanees Bijbelgenootschap. ‘Braillebijbels zijn voor de meeste blinden onbetaalbaar. Ze kunnen dus niet zelf in de Bijbel lezen of meepraten in studiegroepen. Aan de Three Kings Special School in Adidome studeren 33 studenten aan de speciale braille-afdeling. Zij mochten al een braille-bijbelboek ontvangen. Voor Atitsogbe Agbemafle (20) is bijbellezen zo een rijkere ervaring geworden. Atitsogbe: ‘Ik geniet van het zelf lezen van de teksten. Als mensen me voorlezen, kan ik niet stoppen of iets herhalen als ik dat wil. Nu ik zelf kan lezen, begrijp ik beter wat er staat. Dat helpt me om het toe te passen in mijn leven.’ U kunt het Bijbelgenootschap voor al haar Bijbelprojecten steunen met een gift op rekeningnr.  NL74 SNSB 0266 3808 08 t.n.v. Bijbelgenootschap. Hartelijk dank voor uw bijdrage.  
[Opgenomen op: 02-04-2020]
Eye for Zambia
 
PROJECT EYE FOR ZAMBIA (gezamenlijk ondersteund door Geleen/Beek/Urmond en Sittard/Grevenbicht) Eye for Zambia helpt mee met het opzetten van een oogkliniek in Zambia om goed zicht mogelijk te maken voor iedereen. In Zambia, een land met bijna 13 miljoen inwoners, zijn veel mensen blind en slechtziend. Van deze groep is 80% onnodig slechtziend of blind. Oogaandoeningen zoals staar en brilafwijkingen zijn relatief makkelijk te behandelen. Wanneer ouderen slechtziend worden, zijn het de kinderen die thuisblijven om te helpen. Met een staaroperatie kan het zicht worden hersteld en een oudere weer deelnemen aan het dagelijks leven; werken, kinderen opvoeden en bedrijven opstarten. Een kind kan weer naar school, omdat het zijn (groot) ouders niet meer hoeft te begeleiden. Dit alles draagt bij aan kansen om de armoede cyclus te doorbreken. Het verhelpen van slechtziendheid heeft een grote impact op de kwaliteit van iemands leven. Voor iemand persoonlijk, zijn naaste omgeving en ook op economisch vlak. Onderzoek heeft aangetoond dat elke $1 die wordt geïnvesteerd in het verhelpen van vermijdbare blindheid, $4 economisch voordeel oplevert in een land. In Zambia zijn ongeveer 25 oogartsen, ter vergelijking; in Nederland zijn er 618 oogartsen actief. Ook is er een groot tekort aan optiekzaken. Goede gekwalificeerde oogzorg is voor veel mensen vaak letterlijk en figuurlijk niet bereikbaar door hoge transportkosten en lange reisafstand. De komst van de oogkliniek levert een positieve bijdrage voor de mensen en om goed zicht mogelijk te maken voor iedereen. Zondag 12 april staat in het teken van dit project. U kunt uw bijdrage overmaken via: •NL72INGB0001062620 t.n.v. Raad voor ZWO Prot Gemeente Geleen Beek Urmond o.v.v. Nigeria of •NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Nigeria.  
[Opgenomen op: 02-04-2020]
Collecte Jeugdwerk
 
COLLECTE JEUGDWERK PROTESTANTSE KERK JONGEREN DOORLEVEN HET PAASVERHAAL Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken. Zondag 5 april staat in het teken van dit project. U kunt uw bijdrage overmaken via  •NL57INGB 0001038640 t.n.v. College van Diakenen Protestantse Gemeente Geleen Beek Urmond o.v.v. collecte 40 dagentijd JOP  of  •NL52ABNA0414141415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd JOP.  
[Opgenomen op: 02-04-2020]
Ontwrichting door Corona
 
Uit de kerkenraad: Ons leven is op een heftige manier ontwricht door het Coronavirus. Dit geldt in de eerste plaats voor iedereen die ziek is geworden, of die familieleden of vrienden heeft die ziek zijn geworden. Het leven is opeens heel broos en kwetsbaar en eindig geworden.    Het geldt ook voor iedereen die nu helemaal op zichzelf teruggeworpen is. Mensen die alleen op hun kamer of in hun huis zitten en geen bezoek meer kunnen ontvangen. Ook voor iedereen die gezond thuis zit, is de wereld heel klein geworden. Het kerkelijk leven is in belangrijke mate tot stilstand gekomen: geen kerkdiensten meer, geen vergaderingen meer, geen activiteiten meer, geen bezoekjes meer. We weten niet hoelang het nog zal duren of hoeveel erger het nog zal worden.  Het mag duidelijk zijn dat het Samen Verder proces hiermee ook beïnvloed wordt. We vinden het erg jammer dat de gemeenteavond van 26 maart niet kon doorgaan. Als Kerkenraad denken we na over de juiste vervolgstappen om het proces van samengaan toch zo snel mogelijk in goede orde te kunnen afronden.   In deze noodsituatie is het hartverwarmend dat nieuwe vormen van contact en nieuwe vormen van samenzijn ontstaan. We bellen vaker, we zetten FaceTime aan of Skype, we sturen een kaartje. De Kerkenraad heeft al digitaal vergaderd. Pier Prins schrijft wekelijks een korte overdenking die digitaal rondgestuurd wordt, Irene Pluim is gaan vloggen. Er wordt nagedacht of de Spring!-dienst online kan plaatsvinden.  Dit Paasnummer van Onderweg staat in het teken van de crisis, maar ook in het teken van hoop. We zitten in de 40-dagen tijd vóór Pasen, een tijd van inkeer en een tijd van bezinning. Het lijkt nu echt op 40 dagen in de woestijn. We geloven dat ons leven in Gods hand is. We zien uit naar het moment dat we elkaar weer in levenden lijve kunnen ontmoeten, de hand drukken of een knuffel geven. En die tijd komt, daar vertrouwen we op.   We wensen jullie allemaal dat wat jullie nodig hebben om deze moeilijke tijd door te komen en een hoopvol Paasfeest!  Bertha Verkerk en Marnix van Gurp  
[Opgenomen op: 02-04-2020]
VALLEN EN OPSTAAN
 
Vallen doen we liever niet. Daar is ons lichaam ook niet op ingesteld. Maar een val kan je zomaar overkomen. Een misstap of een onverwachte beweging en je ligt languit op de grond. Toen ik het een keer een ouder iemand bezocht die lelijk gevallen was, zei ze tegen mij: “Eens komen we allemaal te vallen en horizontaal te liggen”. En daarmee bedoelde ze dat we allemaal op een dag uit het leven zullen wegvallen.    Als er één iemand weet, wat vallen is, is het Jezus. Al struikelende en vallende, strompelde hij naar Golgotha. Met een loodzwaar kruis op zijn schouders. En met Jezus vielen ook de vrouwen, die steeds bij hem waren. Want na de dood van Jezus, vielen ze in een diep gat van duisternis en verdriet. Toch raapten ze de moed bij elkaar. Ze stonden op en gingen, toen het weer mogelijk was, naar het graf van Jezus. In de vroege ochtend na de sabbat begaven ze zich op weg. Het licht brak door. De vogels begonnen te zingen. Het zou een stralende dag worden. Hoe groot was de schok toen ze ontdekten, dat de steen voor het graf was weggerold.  En dat Jezus niet in zijn graf lag. De vrouwen waren al in een vrije val beland, en nu ook nog eens dit erbij. Geen lichaam. Geen Jezus. Een lege holte gaapte hen aan. Twee mannen zagen deze verdrietige vrouwen en vroegen: "Waarom zoek je de levende bij de doden? Jezus, is niet hier, hij is opgewekt. Hij heeft het toch ooit zelf tegen jullie gezegd, toen hij nog in Galilea verbleef.  Herinneren jullie je dat niet?" Soms moet je misschien vallen om weer met beide benen op de grond te kunnen staan. Geloven als een proces van vallen. Je durven laten gaan. Je in je val toevertrouwen aan God. Je gekoesterde zekerheden opzij zetten. Het lijkt erop dat de coronacrisis ook één grote valpartij is. Door ziekte zijn mensen uit hun dagelijkse doen uitgevallen. Het virus brengt met zich dat reeds duizenden uit het leven zijn weggevallen. En het maatschappelijke en het kerkelijk leven zijn grotendeels stilgevallen. Hoe lang deze enorme val nog zal duren, weten we niet. Maar ook hoe klauteren we weer om hoog? Hoe staan we weer op? Hoe zal ons dagelijkse leven er na val uitzien? Als vanouds? Of anders? Vallen, maar ook weer opstaan. Dat is de weg die Jezus gegaan is. Hij is door de dood heengegaan. Hij heeft een diepe val gemaakt. Maar Hij is zijn val te boven gekomen. Het leven is sterker dan de dood. En het leven gaat door.  Dat vind ik ook het bemoedigende van de weg van Jezus.  Hij is gevallen en hoe. Maar Hij staat op. God heeft hem opgewekt tot nieuw leven.  Je mag dan soms vallen, wie overkomt het niet? Maar weet dat je gedragen wordt.    Want God nodigt ons weer op te staan. En door te gaan.  Makkelijk is het soms niet. Ik geef het direct toe.  Maar we zijn er ook voor elkaar.  Om de ander een hand te reiken.  Om te zien wat een ander nodig heeft. Al is het een klein gebaar. Al zijn het een paar woorden. We zijn er voor elkaar. Zoals Jezus ons heeft voorgedaan  En zoals de vrouwen het in praktijk brachten.  Laat dat dit jaar voor ons Pasen zijn! Pier Prins
[Opgenomen op: 02-04-2020]
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?
 
Het Paasnummer van Onderweg is ondertussen bij alle leden afgeleverd, Hierin dit voorwoord: 
Dit speciale Paasnummer van de Onderweg wordt verspreid onder alle leden van de protestante kerken in Geleen, Beek, Sittard, Grevenbicht en Urmond. Ook aan de mensen die geen abonnee zijn, of de Onderweg anders alleen digitaal lezen. We doen dit omdat we in deze tijd van Corona en ‘afstand houden’ toch zo veel mogelijk verbinding zoeken met elkaar. We hopen dat u dit blad ervaren zult als een teken van hoop en bemoediging in deze moeilijke periode. Een hartelijk woord van dank ook aan de verspreiders en vrijwilligers die er voor gezorgd hebben dat het blad bij u in de bus kwam.
Kijkt u ook op de websites van onze kerken, waar we het laatste nieuws brengen. (http://www.protestantswestelijkemijnstreek.nl/ en https://www.protestants-sittard.nl/) Als uw e-mail adres bij ons bekend is ontvangt u verder een wekelijkse nieuwsbrief. Krijgt u die nog niet, maar stelt u daar wel prijs op, geeft dan uw e-mail adres door aan scriba@pgs-g.nl. Voor nu, veel leesplezier en een gezegend Pasen.        Bert Stuij  
[Opgenomen op: 02-04-2020]
KENNEN en HOREN van de beide gemeenten
 
KENNEN en HOREN van de beide gemeenten In deze verwarrende en onzekere tijd is het bijzonder dat we toch mogen toewerken naar een gezamenlijke toekomst van de Protestantse gemeenten Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond. We hebben daarbij uw hulp nodig. We willen u op deze manier nader informeren over het daadwerkelijk samengaan van de gemeenten per 1 juli a.s. en u de gelegenheid geven eventuele bezwaren en bedenkingen kenbaar te maken (het zogenaamde 'kennen' en 'horen' van de beide gemeenten).   Beste gemeenteleden, Het is begin april 2020. We gaan door een bijzondere tijd. Een tijd, waarin het coronavirus van invloed is op ons dagelijks leven. Een onzekere tijd. Een tijd die velen van ons angstig maakt. Pasen en het Paasnummer van Onderweg
Over anderhalve week vieren we het Paasfeest, ondanks alles wat er om ons heen gebeurt. De Goede Week en Pasen zullen anders zijn dan anders: we kunnen niet naar de kerk. Er mogen geen diensten gehouden worden, al zullen onze predikanten zeker (digitaal) van zich laten horen.  


SamenVerder

  Maar er ontstaan juist ook nu mooie en positieve initiatieven. Eén ding is duidelijk: we zullen het jaar 2020 niet snel vergeten. Eind deze week zal een bijzonder nummer van ‘Onderweg’ uitkomen – het Paasnummer, op A4-formaat en met mooie artikelen en foto’s. Bijzonder aanbevolen.  
De effecten op het SamenVerder proces
 
In 2020 willen we als Protestantse Gemeenten van Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond samen gaan. Zoals u weet is 1 juli 2020 de streefdatum voor dit samengaan. In ‘Onderweg’ zult u lezen dat de coronacrisis ook gevolgen heeft voor het proces van samengaan. Onderdeel van dit proces is het ‘kennen en horen van de gemeenten’. Dit stond voor 26 maart op de agenda van de gemeenteberaden in onze beide gemeenten. Helaas konden deze vanwege de crisis niet doorgaan.  
En toch gaat het door
 
We zijn erg blij dat we, na overleg met de classis, op een andere manier verder kunnen met het ‘kennen en horen van de gemeenten’. We hebben toestemming van de classis om dit digitaal te doen. Daarom dit bericht. In een presentatie (klik hier) vindt u meer over het voorgenomen besluit tot samengaan. Ook een samenvatting van het concept van de plaatselijke regeling en van het concept beleidsplan van onze samengevoegde Protestantse gemeente Maas- en Beekdal zijn in deze presentatie opgenomen. We hebben de opmerkingen verwerkt die tijdens de gemeenteavond op 28-11-2019 zijn gemaakt en die een aantal gemeenteleden ons gestuurd hebben.  

Extra informatie kan worden opgevraagd

Vanaf vandaag tot uiterlijk 10-04-2020 kunnen bij Germ Visser, de scriba van Sittard-Grevenbicht, per mail (scriba@pgs-g.nl) de volgende stukken worden opgevraagd:
•Het voorgenomen besluit tot samengaan,
•Het conceptbeleidsplan van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal,
•De concept plaatselijke regeling van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal,
•De concept jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters 2019 (voor PGSG en voor PGGBU apart),
•De concept jaarrekening van het College van Diakenen 2019 (ook voor PGSG en PGGBU apart).  


De gemeenten worden gekend en gehoord

Met de hiervoor genoemde informatie geven wij u inzicht in de aspecten van het samengaan. Hiermee ‘kennen’ de kerkenraden de gemeenten. U kunt eventuele bezwaren of bedenkingen met betrekking tot het voorgenomen samengaan tot uiterlijk 13-04-2020 indienen bij de scriba’s van beiden gemeenten via het e-mail adres scriba@pgs-g.nl of per post verstuurd naar de scriba PGGBU (Margrietlaan 23, 6165 CR Geleen) of de scriba PGSG (Ross van Lenneplaan 15, 6132 AM Sittard). Hiermee ‘horen’ de kerkenraden de gemeenten. De beide kerkenraden zullen daarna, de ingebrachte bezwaren en bedenkingen gehoord hebbende, tot een definitieve besluitvorming over het samengaan van beide gemeenten overgaan.
Vragen


Mocht u vragen over dit ‘kennen en horen’ of over één of meer van de documenten hebben, neem dan contact op met Germ Visser (scriba@pgs-g.nl, tel. 06-22417973) of met een van de voorzitters Bertha Verkerk (voorzitter.kerkenraad@protestantswestelijkemijnstreek.nl, 046-4379201), Marnix van Gurp (vz@pgs-g.nl, tel. 06-20419369).
Tot slot


We realiseren ons dat niet al onze gemeenteleden deze nieuwsbrief kunnen ontvangen, omdat sommigen geen internet tot hun beschikking hebben. Daarom willen we u vragen: als u gemeenteleden kent die deze nieuwsbrief niet krijgen, maar die wel op de hoogte zouden willen zijn van de inhoud van deze nieuwsbrief, wilt u deze gemeenteleden dan informeren? Kerk, dat zijn we immers samen!
  We hopen dat u zich ook op deze alternatieve manier gekend en gehoord voelt. En de volgende gemeenteavond komen we graag weer ‘gewoon’ bij elkaar.
  Namens de kerkenraden van de Protestantse gemeenten Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht:
Marnix van Gurp en Bertha Verkerk
[Opgenomen op: 01-04-2020]
Irene Pluim: Omdenken
 
Videoboodschap (29 maart 2020) van Irene Pluim, klik hier
[Opgenomen op: 29-03-2020]
Actueel Agenda


Site Login & Privacy

Een product van Class Automatisering Geleen | © 2014-2018